Emblem Scale JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
Wizara ya Katiba na Sheria
Mfumo wa Tafsiri ya Kiswahili ya Sheria(MTKS)
Namba Jina Kimbatanisho
Hakuna machapisho yoyote kwa sasa !!
Dawati La Maoni/Maswali
Namba Swali Jibu
Hakuna Maswali yalioulizwa!
Namba Simu Namba
1 0714237904
Ingia Kwenye Akaunti Yako